Rejestry i ewidencje

Rejestry i ewidencje

 • Akta osobowe pracowników –  Udostępnianie: Sekretariat

 • Arkusze ocen uczniów – Udostępnianie: Sekretariat

 • Księga arkuszy ocen – Udostępnianie: Archiwum 

 • Ewidencja czasu pracy – Udostępnianie: Sekretariat

 • Księga uczniów – Udostępnianie: Sekretariat

 • Księga zastępstw – Udostępnianie: Sekretariat

 • Książka kontroli – Udostępnianie: Sekretariat

 • Księga kasowa – Udostępnianie: Sekretariat

 • Księga korespondencyjna – Udostępnianie: Sekretariat

 • Księgi inwentarzowe – Udostępnianie: Gabinet Vicedyrektora

 • Indywidualne teczki uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną – Udostępnianie: Psycholog / pedagog / składnica akt

 • Dzienniki lekcyjne – Udostępnianie: Wychowawcy klas / sekretariat

 • Dzienniki zajęć – Udostępnianie: Nauczyciele prowadzący / sekretariat

 • Dzienniki indywidualnego nauczania – Udostępnianie: Wychowawcy klas / sekretariat

 • Dziennik pedagoga, psychologa – Udostępnianie: Psycholog / pedagog / składnica akt

 • Ewidencja czasu pracy – Udostępnianie: Sekretariat

 • Ewidencja zatrudnionych pracowników – Udostępnianie: Sekretariat

 • Ewidencja przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej – Udostępnianie: Sekretariat

 • Ewidencja druków ścisłego zarachowania – Udostępnianie: Sekretariat

 • Ewidencja pieczęci i pieczątek – Udostępnianie: Sekretariat

 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych – Udostępnianie: Sekretariat

 • Ewidencja udostępniania dokumentacji w składnicy akt – Udostępnianie: Składnica akt

 • Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych – Udostępnianie: Sekretariat

 • Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły – Udostępnianie: Sekretariat

 • Ewidencja wydanych zaświadczeń przekazywanych szkole przez OKE – Udostępnianie: Sekretariat

 • Rejestr otrzymanych i wydanych druków kart rowerowych i motorowerowych – Udostępnianie: Sekretariat

 • Rejestr wypadków uczniów – Udostępnianie: Sekretariat

 • Rejestr wypadków – Udostępnianie: Sekretariat

 • Rejestr skarg i wniosków – Udostępnianie: Sekretariat

 • Rejestr uchwał rady pedagogicznej – Udostępnianie: Sekretariat

 • Rejestr decyzji administracyjnych dyrektora – Udostępnianie: Sekretariat

 • Rejestr zarządzeń dyrektora –  Udostępnianie: Sekretariat

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2014 14:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Wiecierzyńska
Ilość wyświetleń: 1145
08 stycznia 2018 18:47 (Katarzyna Wiecierzyńska) - Zmiana treści zakładki.
08 stycznia 2018 18:46 (Katarzyna Wiecierzyńska) - Zmiana treści zakładki.
13 października 2014 16:40 (Katarzyna Wiecierzyńska) - Zmiana treści zakładki.